Trang chủ | Tin tức | Tin tức hoạt động
ĐẢNG BỘ XÃ CẨM BÌNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Tin đăng ngày: 4/1/2017 - Xem: 854
 

     Năm 2016 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;  bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp;  toàn xã tập trung cao xây dựng xã nông thôn mới Kiểu mẫu. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BCH Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Chính quyền, sự phối hợp chặt chẻ của UBMTTQ và các đoàn thể, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao của nhân dân nên việc thực hiện kế hoạch năm 2016 đạt kết quả toàn diện: Chính trị ổn định; Kinh tế tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống Chính trị đạt kết quả tốt.

 Upload

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH

        1. Xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục chỉ đạo thực hiện đi vào chiều sâu, được văn phòng NTM tỉnh đánh giá là đơn vị tốt nhất trong các xã về đích trong năm 2013, 2014 sau khi kiểm tra lại đạt 20/20 tiêu chí NTM; Trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đã thu được nhiều kết quả tốt, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên được phong trào toàn dân xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, đến nay ngoài đơn vị Tân an thì có 5 thôn đạt từ 65 – 95% so với các tiêu chí, các thôn còn lại đạt từ 50 – 60%.

        Công tác phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ được nhân dân hưởng ứng tích cực, thực hiện có hiệu quả; xây dựng 147 vườn mẫu tại các thôn; tu sửa, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa các thôn, xây mới nhà văn hóa thôn Trung Trạm trị giá trên 500 triệu đồng; nhà làm việc cơ quan xã; Xây dựng 3000m bồn trồng cây hàng rào xanh tại các thôn, 2000m hàng rào xanh dọc tuyến đường 26; nâng cấp 6 km đường ngõ thôn; hỗ trợ 3200 cọc bê tông làm giàn trồng cây leo.

          2. Lỉnh vực Nông nghiệp:

          2.1  Trồng trọt:

- Cây lúa:

   + Tổng diện tích sản xuất 882 ha/ 882 đạt 100% KH năm = 99,6% so với cùng kỳ;

   + Năng suất đạt 57,6 tạ/ha ; Sản lượng: 5080 tấn/ KH 5477,2 tấn, đạt 92,7 % KH năm = 95,9% so với cùng kỳ.

- Cây rau màu: Diện tích  180 ha/170ha đạt  105,8 % KH năm = 112,2% so cùng kỳ

- Cây khoai: Diện tích 20ha /20 ha đạt 100 % KH năm

-  Cây ngô nguyên liệu:  0,9 ha, Năng suất 22 tạ/ha; sản lượng 19,8 tấn

- Cây đậu các loại 15 ha/15 ha đạt 100% kế hoạch

1.2. Chăn nuôi - Thú y:

* Chăn nuôi:

-  Đàn trâu bò: 705con/KH 835 con đạt 84,4% KH năm = 92,5% so với cùng kỳ

-  Đàn Lợn:  34.300 /35.000 đạt 98% KH năm = 101,2% so với cùng kỳ

-  Đàn Gia cầm: 158.650con/ 167.000 con  đạt 95 % KH năm = 101,2% so với cùng kỳ. 

* Thủy sản:

- Diện tích nuôi trồng : 42 ha / 42ha đạt 100 % KH năm = 101,2 % so cùng kỳ

2. Hoạt động Dịch vụ, thương mại và HTX.

Trung tâm thương mại Chợ Đình tiếp tục được Doanh nghiêp đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, sạch đẹp; các ngành nghề, kinh doanh tổng hợp phát triển, có sự dịch chuyển lớn về cơ cấu lao động, góp phần tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân. (Hiện toàn xã có 236 hộ tham gia các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ)

          Các HTX trên địa bàn cơ bản hoạt động đúng theo quy định của luật và Phương án sản xuất kinh doanh đã đề ra.

          HTX VSMT duy trì hoạt động tốt, công tác thu gom rác được thực hiện quy củ hơn, đã đóng góp quan trọng trong công tác vệ sinh môi trường tại địa phương, hạch toán thu, chi cơ bản  đảm bảo cho hoạt động của HTX.

           3. Lỉnh vực ngân sách:

          Thực hiện công tác thu chi và huy động ngân sách theo đúng quy định, đáp ứng hoạt động chi thường xuyên và xây dựng cơ bản.

          Thu ngân sách 11 tháng 9.304 402 000đ/KH 14 058 064 000, đạt 66,2%KH.

          Tổng chi 11 tháng 8 647 576 000đ/KH 14 058 064 000, đạt 62%KH.

        4. Lỉnh vực tài nguyên môi trường.

        4.1. Công tác địa chính:

          Kê khai cấp bổ sung GCNQSD đất  nông nghiệp cho 78 hộ, áp giá đền bù quy hoạch đấu giá đất đường 26; quy hoạch xem ghép đất dân cư tại các thôn.

        4.2. Công tác môi trường:

Công tác thu gom rác thải đã được cải thiện hơn so với trước, rác thải tập kết không đúng nơi quy định đã được hạn chế. Phát động nhân dân tiến hành nạo vét hệ thống  kênh mương tiêu thoát nước trong khu dân cư; định kỳ các đoàn thể tổ chức làm vệ sinh môi trường.

     5. Lỉnh vực Quốc phòng – An ninh –Tư pháp.

     5.1 Công tác Quốc phòng:

       Ngành quân sự thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Công tác giao tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch, thực hiện tốt công tác huấn luyện; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2016 đạt kết quả tốt.

         5.2 Công tác An ninh – Trật tự an toàn xã hội:

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát huy mạnh mẻ, thực hiện tốt công tác bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các vụ việc xẩy ra đều được ban công an xã giải quyết dứt điểm, kịp thời; việc phối kết hợp giữa công an với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, trường học trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện tốt; tổ chức lực lượng giúp dân xây dựng vườn mẫu.

          5.3 Công tác Tư pháp - Hộ tịch :

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục Pháp luật cho nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh;

          Thực hiện tốt Luật hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, vận động nhân dân đi đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch.

        6. Lỉnh vực Văn hóa – Xã hội:

6.1Công tác nội vụ và cải cách hành chính

Tiếp tục ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt việc kiểm soát các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 35/CT-TU, Kết luận số 05/KL-TU của BTV Tỉnh ủy và Quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Triển khai áp dụng có hiệu quả các bộ thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/2008.

          6.2 Công tác giáo dục.

Giáo dục tiếp tục đạt kết quả toàn diện, xếp vào tốp đầu các bậc học của huyện, tỉnh; cả 3 trường đều đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, trường Tiểu Học được Bộ trưởng bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua. Hoạt động công tác khuyến học được quan tâm và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

6.3. Công tác y tế, dân số KHHGĐ.

Trạm y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác trực trạm được đảm bảo; các chương trình Quốc gia về y tế được thực hiện đúng quy định;

        Công tác Dân số tiếp tục được quan tâm, tổ chức tốt chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình 2 đợt năm 2016.

6.4 Hoạt động VHVN-TDTT và công tác thông tin tuyên truyền.

        - Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: đã phối hợp với các tổ chức trong khối mặt trận. Tổ chức thành công chương trình hội diễn văn nghệ Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, giải kéo co chào mừng ngày Quốc tế lao động.

        - Hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động có hiệu quả; các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ Chính trị của địa phương được thông tin kịp thời.

        - Nhân dân cơ bản thực hiện tốt hương ước; Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức đảm bảo đúng quy định; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

6.5 Công tác chính sách xã hội – giảm nghèo bền vững.

          Công tác chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác và kịp thời.

          Các chế độ liên quan đến người có công, hộ nghèo, học sinh, sinh viên được triển khai đúng quy định.

          Triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng kế hoạch.

          Công tác giảm nghèo bền vững, GQVL được quan tâm thực hiện có hiệu quả, các nguồn vốn vay đều phát huy hiệu quả, không có nợ xấu.

 

 II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG –XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.

1.Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

        Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quán triệt, học tập Nghị quyết XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt, đảm bảo về thời gian; có trên 90% đảng viên tham gia; hội viên, đoàn viên trên 85%; triển khai Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, truyền thống Đảng bộ quê hương Hà Tĩnh, truyền thống Đảng bộ quê hương Cẩm Xuyên đạt kết quả cao, được Ban tổ chức trao 1 giải khuyến khích cho Đảng bộ xã và 1 giải khuyến khích cho đồng chí Ân đảng viên trường Tiểu học

          Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ Thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Duy trì đều đặn chào cờ đầu tháng đúng quy định, đội ngủ cán bộ, công chức có mặt đầy đủ, nội dung chất lượng các buổi chào cờ đảm bảo.

      2. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên.

Thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên, trong năm  kết nạp được 08 đồng chí đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 12 đồng chí; tặng huy hiệu đảng cho 18 đồng chí.

Công tác tổ chức tang lễ cho đảng viên từ trần được thực hiện một cách nghiêm túc đúng quy định.

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thực hiện quy trình làm công tác nhân sự, giới thiệu người ra ứng cử bầu đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016  – 2021, nhân sự BCH hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 – 2021; làm quy trình bổ sung 4 đồng chí cấp ủy viên chi bộ,  bầu bổ sung 01 bí thư và 1 phó bí thư  chi bộ. Cử đi đào tạo 02 đồng chí Đại học; 02 đồng chí trung cấp chính trị.

3. Công tác Dân vận.

Công tác dân vận thực hiện một cách có hiệu quả trên tất cả các mặt; được đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị Quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đánh giá cao là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhất trong các đơn vị được kiểm tra.

 

4. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Kết luận 05, Chỉ thị 35 của Ban thường vụ tỉnh uỷ và Quyết định 33 của UBND tỉnh. 

Ban chấp hành Đảng ủy kiểm tra thực hiện Chỉ thị 07 của Ban thường vụ huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KDCM, vườn mẫu tại 5 đơn vị;

UBKT Đảng ủy Kiểm tra, giám sát tại 4 Chi bộ, ngành tài nguyên, môi trường; xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 01 đồng chí vi phạm chính sách DSKHHGĐ.

5. Hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị.

 Các tổ chức Đoàn thể thường xuyên được củng cố, hoạt động có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Hội nông dân đăng cai tổ chức hội thi nhà nông đua tài khu vực phía bắc; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phát triển chăn nuôi, xây dựng 8 tổ HT liên kết chăn nuôi bò. Hưởng ứng tích cực và có hiệu quả phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu; chăm sóc, bảo vệ cây bóng mát tại đường 14, xây dựng 3 vườn mẫu. Mở 10 lớp tập huấn về kỷ thuật ngậm ủ giống, cung ứng 1825 cây ăn quả cho hội viên. Tặng 6 suất quà trị giá 1,2 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ chính sách.

Hội phụ nữ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, thành lập các tổ  nhà sạch vườn đẹp, phát triển chăn nuôi; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình vệ sinh. Tổ chức thăm hỏi động viên chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho mẹ, vợ liệt sỹ, trẻ em tàn tật mồ côi 15 suất trị giá 3 triệu đồng, giới thiệu 5 hội viên ưu tú cho Đảng.

Hội CCB đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của cựu chiến binh. Thực hiện Chỉ thị 07 của Ban thường vụ huyện ủy về xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu một cách có hiệu quả như: đảm nhận làm hàng rào xanh tại các thôn; xây dựng 17 vườn mẫu. Tặng 34 suất quà trị giá 7 triệu đồng cho hội viên, nạn nhân CĐGC.

Đoàn thanh niên: tổ chức 5 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, 2 đợt làm giao thông nội đồng có 500 lượt đoàn viên tham gia.Tham gia hiến máu tình nguyện vượt chỉ tiêu. Tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

 UBMTTQ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh”  vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Trong cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 Mặt trận đã chủ trì hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử, tổ chức tốt các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri đồng thời phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử. Tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trân dân tộc thống nhất Việt nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11).

        Tặng 5 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, tiếp nhận và trao 47 suất quà của Mặt trận, các tổ chức cấp trên, các doanh nghiệp trị giá 31,5 triệu đồng. Kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 17 triệu đồng.

          6. Hoạt động của HĐND – UBND

           Hoạt động của HĐND tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện được vai trò giám sát của mình, các kỳ họp được tiến hành đúng luật.

            Phương pháp tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, nội dung báo cáo ngắn gọn, cử tri dễ hiểu; chất lượng các kỳ họp được nâng lên.

       Những vấn đề cử tri chất vấn, có ý kiến, được HĐND – UBND quan tâm giải quyết kịp thời.

      UBND kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của cấp ủy Đảng – HĐND bằng các chương trình hành động cụ thể, làm tốt công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai,  tài chính, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2016.

 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Album ảnh Cẩm Bình
Truyền hình Cẩm Xuyên
Diễn đàn trao đổi
Liên hệ - Góp ý
VID8EO CLIPS
Loading the player...
Tiểu phẩm tham gia Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" xã Cẩm Bình của chi bộ Trường Tiểu học
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”
HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2014- ĐIỂM ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở XÃ CẨM BÌNH
Gặp mặt đầu năm con em quê hương Cẩm Bình công tác tại Hà Tĩnh
Video: Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội
Tình ta biển bạc đồng xanh - Trọng Tấn & Anh Thơ
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ - Ca sĩ: Bùi Lê Mận
Hà Tĩnh mình thương - Thu Hiền
Anh Thơ - Em Yêu Anh Như Câu Hò Ví Dặm
Xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0909.488.827

Văn phòng - 0906.580.599
Hôm nay: 282  - Tất cả: 3,164,212
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 
     
  UBND Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên
Địa chỉ: Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.77.00.77 - Hotline: 0919.777.647
Email: quochaicb@gmail.com - Website: http://cambinh.gov.vn
chuyển nhà trọn gói giá rẻ bổ sung canxi cho bà bầu trẻ bị táo bón phải làm sao chiều cao cân nặng chuẩn của bé