Trang chủ | Tin tức | Tin tức Cẩm Bình
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXVIII TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIX, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Tin đăng ngày: 30/3/2015 - Xem: 2481
 

     ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYÊN

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       ĐẢNG BỘ  XÃ CẨM BÌNH

                            *

 

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXVIII

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIX, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  (Do đồng chí Đặng Quốc Hải Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND trình bày tại Đại hội)

Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xã gần trung tâm thành phố, có trường Đại học Hà Tỉnh đóng trên địa bàn. Là địa phương có bề dày truyền thống về văn hóa và giáo dục; Được Đảng và Nhà nước phong tặng 4 danh hiệu Anh hùng. Đảng bộ và nhân dân đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có những bước bứt phá mạnh mẽ. Năm 2013 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn mới thực sự khởi sắc. Đại hội lần thứ XXIX có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu mới đó là: “ Xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; Xây dựng Đảng là then chốt;Tiếp tục nâng cao 19 tiêu chí; Xây dựng Cẩm Bình đạt nông thôn mới kiểu mẫu; Đạt Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Với tinh thần đó Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015, xin trình đại hội những nội dung cơ bản sau đây:

 

  PHẦN THỨ NHẤT

 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

   NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXVIII

 

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

            I. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

          1. Nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới

  1.1. Phát triển kinh tế nông nghiệp

    Đảng bộ có quyết tâm cao về chính trị, từ quyết tâm chính trị Đảng bộ đã biến thành hành động cụ thể cao nhất đó là năm 2013 xã đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm. Đảng bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều cách làm sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ các dự án hỗ trợ, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Cẩm Bình đã đạt được những kết quả khá vững chắc, nổi bật và toàn diện trên tất cả các tiêu chí với những kết quả đáng trân trọng.

          Thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đề án sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, xác định các giống cây, con chủ lực trên địa bàn của xã, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đổi mới hình thức sản xuất, xây dựng các HTX, THT, Doanh nghiệp, thực hiện liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa. Sản xuất nông nghiệp xóa bỏ trà lúa IR1820 và trà xuân trung, tập trung sản xuất vụ xuân một loại giống theo quy mô cánh đồng lớn, với diện tích 426ha, chiếm 97% diện tích, liên kết sản xuất lúa hàng hóa với các doanh nghiệp. Năng suất lúa đạt 61,2 tạ/ha năm 2014, tăng 10 tạ/ha so với năm 2010, giá trị trên một đơn vị diện tích đạt 84 - 110 triệu đồng /ha/năm. Tổng sản lượng lương thực đạt 5311,2 tấn đạt 106,2%.

Việc xây dựng mô hình kinh tế được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện  quyết liệt có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới được 3 doanh nghiệp,  07 HTX, có 13 mô hình có thu nhập trên 1 tỷ đồng.

          Xác định chăn nuôi là mũi đột phá trong phát triển kinh tế Đảng bộ đã ưu tiên phát triển mạnh về chăn nuôi tập trung chủ yếu là lợn hướng nạc và gia cầm. Thành lập 3 tổ hợp tác chăn nuôi lợn liên kết với các công ty, doanh nghiệp cung cấp thức ăn, con giống và giới thiệu bao tiêu sản phẩm. Trong chăn nuôi tăng mạnh cả về quy mô, chất lượng đàn. Đến nay toàn xã có 1 HTX và 1 tổ HT chăn nuôi có qui mô 500 con/lứa, có 365 hộ chăn nuôi mỗi lứa trên 20 con, mỗi năm 3 lứa, đưa giống lợn siêu nạc vào nuôi cho hiệu quả kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đàn trâu bò có 718 con/710 con, đạt 101 % KH, đàn gia cầm 172.650 con, đạt 313,9% KH bằng 1/5 tổng số gia cầm của huyện, đàn lợn có 31.654 con, đạt 137,6% KH, chiếm ¼ tổng đàn lợn của huyện. Công tác thú y được quan tâm chỉ đạo, nên dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được hạn chế. Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm. Hộ ông Trần Hữu Đường đầu tư trên 800 triệu đồng xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung phục vụ cho 6 xã bắc Cẩm Xuyên đảm bảo an toàn vệ sinh dịch bệnh (là đơn vị đầu tiên của huyện thực hiện việc đưa gia súc vào giết mổ tập trung trên địa bàn).          

          Thực hiện chỉ đạo chuyển dịch  cơ cấu kinh tế nhằm phát huy hiệu quả trên đơn vị diện tích, chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi thủy sản với diện tích 40,5 ha, sản lượng 105 tấn/80 tấn, đạt 132,3%; Tổng giá trị sản xuất từ nuôi trồng thủy sản đạt: 5.074 triệu đồng (chiếm 3,3% trong tỷ trọng nông nghiệp). Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 104,6 tỷ đồng

Đảng bộ Cẩm Bình Đại hội điểm cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nói chuyện với các cán bộ lão thành tham dự đại hội

 

 

          1.2. Thương mại, dịch vụ, ngành nghề có bước phát triển tốt

          Xã có địa giới hành chính thuận lợi, cận với thành phố, có trường Đại học Hà tỉnh đóng trên đại bàn, trong tương lai không xa Cẩm Bình được sáp nhập vào thành phố, vì vậy Đảng bộ xác định mũi đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ là đặc biệt quan trọng, Đảng bộ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi mô hình chợ theo hình thức xã hội hóa, doanh nghiệp hóa, liên kết hóa, phát triển chợ Đình thành trung tâm buôn bán và tiệu thụ hàng nông sản của 12 xã ở 2 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, mở rộng các hộ kinh doanh trên tuyến đường liên huyện, đường Tỉnh lộ, đường mỏ sắt Thạch khê. Duy trì các nghề truyền thống như mộc, làm bánh và phát triển một số ngành nghề mới như sản xuất đồ gia dụng, gia công cơ khí, sửa chữa máy nông nghiệp, xe máy, điện tử, xây dựng với chất lượng ngày càng cao, không ngừng tăng về số lượng và hiệu quả hoạt động, đa dạng về loại hình và quy mô, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động. Đầu tư 2,7 tỷ đồng nâng cấp chợ Đình trở thành trung tâm thương mại của xã, đáp ứng nhu cầu buôn bán của nhân dân địa phương. Hiện nay có 152 hộ buôn bán cố định, 39 lao động làm nghề giết mổ gia súc cho thu nhập khá, đã có nhiều hộ buôn bán dịch vụ thu nhập hơn 1 tỷ đồng/ năm. 

 1.3. Xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng

          Cẩm Bình có hệ thống giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội tốt nhất huyện. Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xã hội hóa bằng nhiều nguồn lực trong xã hội, trong nhiệm kỳ qua xây dựng được nhiều công trình đảm bảo tốt cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt có nhiều công trình được đầu tư hàng chục tỷ đồng.

          Xây dựng 2 dãy nhà cao tầng ở trường Mầm non và trường Tiểu học; nâng cấp sân vận động xã; đường điện RII, đường Thạch Bình - Cẩm Thăng, đường Thạch, Thành, Bình, đường trục thôn Tân An, khu tưới mẫu Kẻ Gỗ, đường chi bộ Bình Tiến, đường GTNT3 tại Bình Minh, mương tiêu úng dọc đường 26.

Làm mới 20,8 km đường bê tông nông thôn, nâng tổng số đường bê tông lên 49,3 km, 4,6 km đường nhựa nâng tổng số đường nhựa lên 13,76 km; làm mới 13,25 km kênh mương cứng nội đồng lên 19,9 km. Cảnh quan thôn xóm được chỉnh trang, các trục đường được rải nhựa và bê tông hóa, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu được tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân ra diện rộng (hoàn thiện 1 khu dân cư mẫu và 15 vườn mẫu theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh); các tiêu chí lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có chuyển biến tích cực; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Tổng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong nhiệm kỳ là: 187 tỷ 857 triệu đồng ( trong đó huy động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, các tài sản khác, ngày công là 25 tỷ đồng)

 

 

 1.3. Hoạt động thu ngân sách trên địa bàn, vốn tín dụng

          Thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của BCH Đảng bộ, HĐND đã ra nghị quyết xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn thu ngân sách, giao Uỷ ban nhân dân triển khai thu đúng, thu đủ theo quy định của nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn từ năm 2010 đến năm 2014 là 14 tỷ đồng

(Năm 2014 là 2,9 tỷ đồng). Quĩ tín dụng nhân dân mới hoạt động hơn một năm đã có số dư nợ gần 15 tỷ đồng; Phục vụ kịp thời và thuận lợi cho việc phát triển kinh tế được nhân dân đồng tình cao. Vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 26, 09, 23 của UBND tỉnh ( Số hộ được vay là 335 hộ với số tiền vay là  15 tỷ 090 triệu đồng, tiền lãi  dân được hộ trợ là 126 triệu đồng/ tháng). Các nguồn vốn dự án phát huy có hiệu quả; sử dụng  ngân sách đúng kế hoạch; đúng luật, không để thất thoát, lãng phí, phục vụ tốt cho phát triển KT-XH, đảm bảo quân sự, an ninh và các hoạt động của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng.

          1.4. Công tác tài nguyên và môi trường

           Chủ động triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn thi hành luật Đất đai, Quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, các thủ tục hành chính về đất đai được giải quyết kịp thời, chính xác, đúng luật được nhân dân đồng tình cao. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm cấp đất trái thẩm quyền. Thực hiện quy trình, thủ tục cấp đất ở, đất nông nghiệp đảm bảo đúng tiến độ là một trong 3 xã dẫn đầu của huyện (Đất ở 1231 bìa, còn lại 124 bìa, đất nông nghiệp là 1146 bìa, chưa cấp 13 hộ).

          Thành lập HTX môi trường hoạt động có hiệu quả, xã hộ trợ mua xe vận chuyển rác chuyên dùng 580 triệu đồng; Năm 2014 trừ hết các khoản chi phí  HTX còn lợi nhuận là 41 triệu đồng. Chú trọng việc bảo vệ môi trường, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong việc ý thức thu gom, tập kết rác thải, các công trình vệ sinh; xây dựng 615 hầm Bioga xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo tiêu chuẩn. Các đoàn thể đã có nhiều cách làm hay, xây dựng chi hội xanh, sạch, đẹp ở 11 thôn.

          1.5. Văn hóa xã hội

      Phát huy truyền thống 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng anh hùng về giáo dục, với khẩu hiệu chiến lược Sản xuất là khóa, văn hóa là chìa”. Đảng bộ đã cụ thể hoá đường lối phát triển giáo dục của Đảng bằng nghị quyết 28/2011 NQ/ĐU của ban chấp hành Đảng uỷ; với chủ trương đúng đắn và biện pháp đồng bộ, giáo dục Cẩm Bình vẫn giữ vững và phát triển, khẳng định được vị trí ngọn cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà, tiếp tục phát triển vững chắc, quy mô phù hợp, đáp ứng yêu cầu người học. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư khá hiện đại. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Đội ngũ giáo viên được đào tạo theo hướng chuẩn hóa, phương pháp dạy và học không ngừng được đổi mới; Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển; phong trào khuyến học, khuyến tài, được phát huy có hiệu quả. Trong 5 năm có 358 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng; có 6 em đạt học sinh giỏi Quốc gia. Số học sinh giỏi tỉnh, huyện đứng tốp đầu của huyện.

          Các thiết chế văn hoá được quan tâm xây dựng, công tác quản lý nhà nước về văn hoá được tăng cường, các giá trị truyền thống văn hoá được phát huy, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, các thôn xóm, dòng họ, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo tính giáo dục cao, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, thể thao của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt  90,5%; gia đình thể thao 45 %, trung tâm văn hoá các thôn được xây dựng đạt chuẩn NTM.

          Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng. Phát huy tốt vai trò của trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp với các đoàn thể mở 21 lớp đào tạo nghề, cho 635 học viên; nâng số lao động được đào tạo nghề lên 43,2%. Tổ chức 12 lớp tập huấn KHKT cho 2.670 lượt người tham gia. Phối hợp với sở Lao động Thương binh Xã hội, trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức  các đợt hội thảo giới thiệu việc làm, chương trình du học Nhật bản, cho 438 lượt người; đã có 268 người tham gia lao động ngoài nước.

           Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội được thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, ngói hoá và xoá nhà tranh tre dột nát cho 67 hộ nghèo và hộ gia đình chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 54 hộ (3.8%); có 98 % lao động có việc làm thường xuyên. Kinh tế hộ gia đình, ngành nghề dịch vụ phát triển, số hộ giàu và khá giả tăng nhanh, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được nâng lên.

 

 

 

             Công tác y tế chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, chương trình dân số KHHGĐ và trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực, các chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện tốt. Công tác khám, chữa bệnh và điều trị được duy trì, không để dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ,  tỷ lệ sinh giảm còn  0.5%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 7,2 %. Tỷ lệ sinh trên 2 còn  14,8%.

1.6. Công tác quân sự, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông địa phương.

Đảng bộ tập trung chỉ đạo, trọng tâm là xây dựng, củng cố lực lương dân quân tự vệ, trung đội cơ động mạnh, đủ về quân số, đảm bảo chất lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng công an viên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xã điều động, tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương.

       Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Quân sự - ban công an xã với các đoàn thể quần chúng, chủ động giải quyết tại chỗ các mâu thuẫn góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác an toàn giao thông được tuyên truyền thường xuyên ý thức chấp hành của người dân về an toàn giao thông khá tốt nên không có vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra, các vụ vi phạm pháp luật được giải quyết dứt điểm. Công tác khám tuyển quân đạt chỉ tiêu, quản lý chặt chẽ quân dự bị động viên. Quân sự, Công an nhiều năm liền được công nhận đơn vị quyết thắng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.         

       II. XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

        1. Công tác xây dựng Đảng

         1.1. Công tác chính trị tư tưởng

         Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong thực hiện có nhiều đổi mới phù hợp với từng đối tượng, gắn học tập, nghiên cứu với xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện. Sau học tập tổ chức thảo luận, viết bài thu hoạch, chấm và công bố điểm kịp thời đến các đơn vị, cá nhân, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ  Chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của Uỷ ban nhân tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Qua thực hiện Chỉ thị 03 đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được tỉnh, huyện và BCH Đảng bộ xã biểu dương khen thưởng.

Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức được quan tâm chỉ đạo, góp phần khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, tự tôn dân tộc, về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, giữ vững tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          1.2. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, đảng viên

                     Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt và phương thức lãnh đạo của các chi bộ. Cấp ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 10 của Ban Bí thư “về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ” Đảng bộ chỉ đạo hội thi bí thư chi bộ giỏi đạt kết quả tốt, qua hội thi đã trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích về công tác xây Đảng cho đội ngủ cán bộ, bí thư, trưởng thôn, cũng như đảng viên. Đảng bộ có 397 đảng viên, có 16 tổ chức, chi bộ hàng năm xếp loại HTXSNV chiếm 84,2%; 5 tổ chức, chi bộ HTTNV; tỷ lệ đảng viên vi phạm hàng năm dưới 1.3 %. Công tác nâng cao chất lượng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng được coi trọng, trong nhiệm kỳ qua kết nạp được 71 đảng viên mới. Việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được những kết quả quan trọng, từ việc kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên đến việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Phát huy đoàn kết trong Đảng, trong cán bộ, trong nhân dân nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao. Trong nhiệm kỳ BCH Đảng bộ đã mạnh dạn qui hoạch cán bộ trẻ làm lãnh đạo chủ chốt; Thu hút sinh viên có trình độ đại học mới ra trường về làm bí thư đoàn thanh niên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đội ngũ cán xã được bồi dưỡng và đào tạo 15 đ/c theo quy hoạch cán bộ; cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn. Đảng bộ liên tục từ năm 2010 đến 2013 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

            1.3. Tăng cường công tác kiểm tra - giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng

            Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng,  cấp ủy đã thường xuyên, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các đơn thư kiến nghị của công dân. Tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị về việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để kịp thời khắc phục, bổ cứu những hạn chế thiếu sót đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên vi phạm. Cấp uỷ đã kiểm tra, giám sát 14 tổ chức cơ sở đảng. UBKT Đảng uỷ kiểm tra 14 chi bộ 47 cuộc, kiểm tra 27 đảng viên, cấp uỷ viên khi có dấu hiệu vi phạm, và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật 12 đ/c, trong đó: cảnh cáo 5 đ/c, khiển trách 6 đ/c, khai trừ 1đ/c; ngoài ra xoá tên 6 đ/c. Thông qua kiểm tra giám sát đã từng bước chấn chỉnh những sai sót, làm cho tình hình cơ sở đảm bảo ổn định, chế độ giao ban sinh hoạt được duy trì đúng theo quy định.

          1.4.Công tác Dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

       Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với chỉ đạo xây dựng mô hình Dân vận khéo; và thực hiện tốt qui chế dân chủ. Hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, các đoàn thể quần chúng đã chú trọng nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt và có nhiều hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, phát huy dân chủ trong nhân dân, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng mô hình Dân vận khéo và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; đặc biệt là tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới. Các phong trào phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững và các hoạt động nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh. Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, tích cực tham gia giải quyết một số vụ việc có hiệu quả, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không có đơn thư tố cáo khiếu nại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

          Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên đóng góp 179,9 triệu đồng; 51.563 ngày công; ngói hoá nhà ở cho 4 hộ nghèo; 01 hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt; huy động quỹ vì người nghèo được 75,5 triệu đồng; quyên góp 42,3 triệu đồng tặng nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ gia đình chính sách, tặng quà cho thân nhân, con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, con hộ nghèo vượt khó học giỏi và các đối tượng khó khăn hoạn nạn. Giúp nhau phát triển sản xuất 95 triệu đồng; trồng mới 3675 cây ăn quả; 84,4 triệu đồng quỹ khuyến học; quỹ các đoàn thể  255 triệu đồng

      1.5. Lãnh đạo xây dựng chính quyền

           Hoạt động của HĐND không ngừng được đổi mới, các kỳ họp thực sự được mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các đại biểu HĐND, chất lượng các phiên chất vấn, trả lời chất vấn được nâng cao. Kịp thời ban hành các nghị quyết sát đúng với tình hình và nhiệm vụ của địa phương. Các hoạt động giám sát, giám sát chuyên đề  được thực hiện thường xuyên, nhất là các vấn đề kiến nghị của cử tri sau chất vấn và trả lời chất vấn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, được công khai tạo được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          Việc thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính được tập trung chỉ đạo góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật lao động; hiệu quả công việc, thái độ giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên.Trong nhiệm kỳ đã được Đảng, chính quyền các cấp tặng nhiều Bằng khen: được Thủ Tướng Chính phủ; Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

            B. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

          1.  Trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM

        Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới ý chí phấn đấu và quyết tâm của ban chỉ đạo, ban quan lý NTM, cũng như người dân có tư tưởng thỏa mãn với những kết quả đã đạt được nên phong trào xây dựng nông thôn mới có phần lắng xuống. Một số tiêu chí nông thôn mới đạt chưa vững chắc, chưa bền vững.

          Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Sản xuất vẫn còn mang tính tự cung tự cấp, hình thức sản xuất chủ yếu vẫn còn là hộ cá thể, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm còn hạn chế; sản xuất hàng hóa chưa phát triển, xây dựng thương hiệu sản phẩm liên kết chuổi giá trị chưa được quan tâm đúng mức, chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẩu và nhân rộng mô hình chưa quyết liệt.

       Các HTX và tổ HT, Doanh nghiệp mặc dầu đã có phát triển về số lượng, nhưng qui mô và hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa thực sự là chỗ dựa để đẩy mạnh các thành phần kinh tế phát triển.   

        Phong trào cải tạo vườn tạp chuyển biến chưa mạnh mẽ, xây dựng các mô hình kinh tế có thu nhập cao, xây dựng vùng chuyên rau màu, sản xuất cây vụ đông kết quả chưa cao.

        Thương mại, dịch vụ tuy phát triển song chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của xã, việc xã hội hóa đầu tư, chuyển đổi mô hình quản lý chợ chậm, đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển thương mại, dịch vụ còn hạn chế.

        Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh chưa được quan tâm đúng mức, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh  chưa cao, một số hộ dân chấp hành chưa nghiêm, chưa phân loại rác thải, còn vứt rác bừa bãi, đổ rác chưa đúng nơi quy định, môi trường trong khu dân cư và tại Chợ Đình chưa được đảm bảo.

Việc quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, cải cách hành chính còn chậm.

2. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

 Công tác giáo dục tư tưởng chính trị có lúc, có thời điểm chưa được tiến hành thường xuyên. Việc nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều. Việc nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân thiếu thường xuyên, kịp thời.

Việc duy trì nề nếp sinh hoạt ở một số chi bộ chưa được thường xuyên, nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ chậm được đổi mới. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ co noi chưa cao, vị trí lãnh đạo của cá nhân đảng viên chưa rõ nét, chậm tiếp thu cái mới, bảo thủ, trì trệ, thiếu ý thức rèn luyện, đảng viên trẻ chưa phát huy được vai trò vị trí của mình. Công tác phân công, quản lý đảng viên có lúc chưa chặt chẽ. Vai trò tiên phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Sự phối hợp và thực hiện chức năng nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể có lúc, có việc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc trên một số lĩnh vực chưa thể hiện rõ. Hoạt động của một số tổ chức đoàn thể và hội quần chúng chậm được đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động, phong trào chưa đồng đều, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên còn đạt thấp.

          C. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  1. Nguyên nhân đạt được

          1.1.Nguyên nhân khách quan: Đảng và nhà nước có nhiều chủ trương đúng đắn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều chính sách lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với điều kiện thực tiễn được nhân dân hưởng hưởng tích cực nên đã mang lại hiệu quả cao.

        1.2. Nguyên nhân chủ quan: Đảng bộ xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, lâu dài, bền bỉ trong cả hệ thống chính trị về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, luôn đoàn kết trong Đảng, trong cán bộ, trong nhân dân, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Đồng thời đề ra những chủ trương, nghị quyết, các giải pháp thực hiện đúng đắn, kịp thời, phù hợp. Biết nắm bắt thời cơ, tạo bước đột phá, chỉ đạo quyết liệt, biết phát huy nội lực tranh thủ ngoại lực, sự giúp đỡ của cấp trên, đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân nên việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

        2.1. Nguyên nhân khách quan: Thực hiện nghị quyết trong điều kiện kinh tế suy giảm, gia đất lắng xuống nên dẫn đến thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh vẫn diễn ra trên đàn gia súc, gia cầm.

      2.2. Nguyên nhân chủ quan: Việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định chưa kịp thời, một số chủ trương triển khai thiếu kiên quyết. Năng lực vận động quần chúng và hoạt động thực tiễn  ở một số cán bộ xã, thôn còn hạn chế.

        Phương pháp vận động quần chúng chưa linh hoạt. Tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu vươn lên ở một bộ phận đảng viên có biểu hiện cầm chừng thiếu cố gắng.

  1. Bài học kinh nghiệm

           Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm cao về chính trị, cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn và vai trò người đứng đầu phải biết nắm bắt thời cơ, đoàn kết, chung một ý chí, chỉ đạo quyết liệt, có cách làm và bước đi phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

           Thường xuyên quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chính sách về xây dựng nông thôn mới, để từ đó tạo ra phong trào, huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng. Cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức trong hệ thống chính trị phải có quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt, đồng thời tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Công khai minh bạch các nguồn vốn đầu tư với phương châm dân biết - dân bàn - dân kiểm tra.

           Nghiêm túc thực hiện các giải pháp, khắc phục hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW4( khóa XI), xây dựng được nhiều mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đảng viên, hội viên, đoàn viên.

          Đào tạo đội ngủ cán bộ có lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, có tầm nhìn chiến lược; năng động sáng tạo, sâu sát cơ sở, có tính quyết đoán cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

             Chăm lo củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt quy chế Dân chủ ở cơ sở và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện việc ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”gắn với Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI).

                                     Upload

                            Đ/c Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy -  Chủ tichh HĐND huyện phát biểu chí đạo đại hội

 

PHẦN THỨ HAI

 

PHƯƠNG  HƯỚNG - MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

CHỦ YẾU NHIỆM KỲ ( 2015 - 2020)

 

  1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

     Xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; Xây dựng Đảng là then chốt. Tiếp tục nâng cao 19 tiêu chí; Xây dựng Cẩm Bình đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

    *. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

      Đến năm 2020 có cơ cấu :

      Nông nghiệp : 35,6 % ;

      Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng : 27,3 % ;

      Thương mại, dịch vụ : 37,1%)

          Sản lượng lương thực có hạt: 5.868 tấn. 

          Giá trị sản xuất 140 triệu đồng/ha/năm.

         Thu nhập bình quân đầu người 75,9 triệu đồng.

         Thu ngân sách trên địa bàn đạt: 7,5 tỷ đồng.

         Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,02 %o

          Giữ vững chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2.

          Hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 7%.

          Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%.

          Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 61,5 %.

          Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt trên 85%

          Xây dựng 11/11 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu

          Đưa hệ thống nước sạch vào sử dụng trên địa bàn toàn xã .

         Xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm, Trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013 -2018 ; trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Trường Tiểu học điển hình về đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ. Tổ chức tổng kết mô hình giáo dục Cẩm Bình.

           Thành lập mới doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác để đến năm 2020 có trên 12 doanh nghiệp, 12 HTX, 32 tổ hợp tác có liên kết, liên doanh hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Nhân rộng các mô hình kinh tế phấn đấu đến năm 2020 có 267 mô hình có thu nhập trên 200 triệu đồng, trong đó 31 mô hình có thu nhập trên 1 tỷ đồng/ năm.

        Xây dựng xã đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ, sẳn sàng chiến đấu; Xây dựng ngành Quân sự, Công an đạt đơn vị quyết thắng.

          Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có trên 85% Chi bộ đạt tiêu chuẩn TSVM, không có chi bộ yếu kém; kết nạp 71- 75 đảng viên mới,

          Xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         B. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

         I. NÂNG CAO 19 TIÊU CHÍ, ĐẠT XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

        Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài xuyên suốt trong cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt nâng cao 19 tiêu chí, xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

       1.1.Liên kết hóa, doanh nghiệp hóa, kiên trì xây dựng thành công chuổi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm

Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, tập trung phát triển nhanh các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực sản xuất một loại giống lúa với qui mô cánh đồng lớn, lợn siêu nạc, kinh tế vườn và nuôi trồng thủy sản..  sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bao tiêu sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu. Phát triển Chợ Đình thành chợ đầu mối cung cấp, tiêu thụ nông sản cho dân: Lúa gạo chất lượng cao, thịt lợn sạch, rau củ quả an toàn.

Tập trung sản xuất hàng hóa chủ lực, qui mô lớn, hiệu quả cao, ứng dụng khoa công nghệ, công nghệ sinh học đưa vào sản xuất các giống đã được khẳng định về năng suất chất lượng sản xuất theo hướng liên kết bền vững. Quan tâm đầu tư các chính sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, tạo điều kiên thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, HTX, THT và các hộ gia đình tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

          Tiếp tục thực hiện đề án nâng cao thu nhập cho người dân đi vào chiều sâu, phát triển bền vững các sản phẩm chủ lực, tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa đưa cơ giới hóa vào sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học nâng cao giá trị hàm lượng chất xám vào từng sản phẩm.

Phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng và tăng nhanh đàn gia súc gia cầm, đầu tư cải tạo giống, nạc hoá đàn lợn, lai hoá đàn bò, du nhập giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Khuyến khích, mở rộng các mô hình chăn nuôi liên kết công nghệ cao với các doanh nghiệp, HTX ; phát triển chăn nuôi nông hộ, gia trại gắn với an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2020 có : 30 hộ chăn nuôi lợn qui mô 500 con/lứa/ hộ, 90 hộ có qui mô 100 con/lứa/ hộ, có 480 hộ nuôi 20 con/ lứa mỗi năm 3 lứa; Có 33 tổ hợp tác liên kết chăn nuôi bò đàn nái sinh sản với tổng công ty MITRACO, đàn gia cầm đến năm 2020 đạt trên 210 nghìn con/năm. Đưa chăn nuôi chiếm tỷ trọng trong nông nghiệp là 79%.

           Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, khuyến khích nhân dân cải tạo, mở rộng các ao hồ, tận dụng tối đa diện tích mặt nước, đưa các giống cá có giá trị kinh tế cao, khả năng phòng bệnh tốt vào nuôi thả.

          Tập trung chỉ đạo và nhân rộng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với xóa bỏ vườn tạp, phát triển kinh tế vườn.

          1.2. Thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng

          Phát huy nội lực, tranh thủ các dự án, vốn lồng ghép, ngân sách các cấp, để phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình. Xây dựng hệ thống nước sạch sinh hoạt trên địa bàn toàn xã. Xây dựng Trụ sở UBND xã, nhà truyền thống và thư viện tại Trung tâm Văn hóa - Hành chính xã; Xây dựng hệ thống kênh mương cứng phục vụ tưới, tiêu trong khu dân cư tại 11 thôn; Tiếp nhận Dự án WB7 làm mới hệ thống kênh bê tông nội đồng, hệ thống kênh tiêu úng dọc đường 26 giai đoạn 2. Nạo vét hệ thống mương tiêu úng từ Tân An xuống trọt Đồng lê; từ Bàu lính thôn Bình Luật qua nghĩa địa vùng Bình Thắng. Xây dựng nhà đa chức năng tại trường THCS; nhà Đa năng, nhà hành chính cao tầng tại trường Tiểu học; Xây dựng dãy nhà bán trú cao tầng tại trường Mầm Non. Nâng cấp mở rộng đường 14 trục chính xã; Xây mới cổng xã, làm mới tuyến đường từ đường 14 tại thôn Bình Luật ra đường đi mỏ sắt Thạch Khê, sát trường Đại học Hà Tĩnh. Xây dựng trạm xăng dầu tại địa điểm đã được tỉnh quy hoạch. Phấn đấu xây dựng trung tâm xã trong tương lai trở thành thị tứ.

          Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý Chợ Đình theo quyết định 24 của UBND tỉnh. Xây dựng trung tâm thương mại ở khu vực Chợ Đình kết nối buôn bán và giao thương hàng hóa với 12 xã phía của bắc Cẩm Xuyên, nam Thạch Hà và Thành phố Hà Tỉnh. Đồng thời xây dựng chợ sinh viên, các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng kinh doanh tổng hợp cạnh trường Đại học Hà Tĩnh. Xây dựng thương hiệu sản phẩm thành lập, thu hút các doanh nghiệp, phát triển hộ kinh doanh cá thể, khuyến khích đầu tư mở rộng kinh doanh tạo thành hệ thống bán buôn, bán lẻ phục nhân dân dân trên địa bàn và các xã lân cận, phấn đấu đến năm 2020 có trên 12 doanh nghiệp và 300 hộ kinh doanh cá thể.

 

 Phối hợp với các trung tâm, cơ sở đào tạo dạy nghề trong và ngoài tỉnh, các tổ chức đoàn thể để tổ chức tốt việc đào tạo dạy nghề cho lao động, để du nhập phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân.

           Chỉ đạo Quĩ tín dụng của xã hoạt động có hiệu quả,  quản lý và thực hiện tốt hoạt động tín dụng trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn vốn để khai thác tiềm năng đất đai, lao động, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá. Phấn đấu đến năm 2020 Quĩ có số dư trên 35 tỷ đồng.

          1.3. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên & môi trường

          Thực hiện và sử dụng đất đúng luật định. Tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả đất đai theo qui hoạch NTM đã được phê duyệt, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.    

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại và tập kết rác đúng nơi qui định. Đồng thời áp dụng các tiến bộ KHKT để bảo vệ môi sinh, môi trường trong sản xuất và xử lý rắc thải. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX môi trường. Thực hiện xã hội hóa trong các hoạt động và huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường. Hoàn thiện và nâng cấp các nghĩa trang đảm bảo tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải trong khu dân cư đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định.

          1.4. Phát triển Văn hóa - Xã hội

           Thực hiện tốt nghị 09/TW của Đảng về xây dựng văn hóa  việtTiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 hội nghị lần thứ 8 BCHTW khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Nghị quyết 05 của BCH đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục. Củng cố vững chắc tiêu chí trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy và học. Chú trọng dạy kỷ năng sống, đạo đức, truyền thống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo tôn tạo cảnh quan, môi trường theo hướng xanh - sạch - đẹp - an toàn. Xây dựng các trường học trở thành trường trọng điểm khu vực nông thôn chất lượng cao theo hướng hiện đại.

Tổ chức tốt công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Quan tâm giải quyết việc làm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

           Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", gắn với việc phát huy truyền thống quê hương xây dựng con người Cẩm Bình có tư duy mới; gia đình văn hóa đạt 90-95 %, gia đình thể thao 52 %; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT rộng khắp với quy mô khác nhau để mọi người được tham gia. Chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt nam anh hùng, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ em mồ côi tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

          Thực hiện tốt chương trình Dân số - KHHGĐ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp lệnh dân số. Thực hiện tốt nghị quyết 18/2013 của HĐND tỉnh về công tác dân số. Đẩy mạnh việc chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ cho nhân dân, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

        1.5. Quân sự, anh ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông

        Tăng cường công tác quân sự, lực lượng dự bị động viên, trung đội cơ đông mạnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh và  ngăn chặn các biểu hiện gây mất ổn định chính trị tại địa phương. Đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống tội phạm và cuộc vận động cảm hoá, giáo dục tội phạm tại cộng đồng dân cư, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ vi phạm pháp luật. Tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, hạn chế tai nạn xẩy ra.

        Đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường lành mạnh thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng xã đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ, sẳn sàng chiến đấu.

II. XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG  CHÍNH TRỊ

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng các cấp đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đổi mới hình thức quán triệt học tập nghị quyết, gắn học tập với thảo luận, viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động, đề án thực hiện. Thực hiện tốt kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết gắn với sơ kết, tổng kết.

Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, tự hào, tự tôn dân tộc, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; coi trọng công tác phòng, chống các quan điểm, tư tưởng lệch lạc, lối sống thực dụng. Chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt việc mua, đọc các báo, tạp chí của Đảng, báo Hà Tĩnh và Bản tin của BCH Đảng bộ huyện.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, Chỉ thị 35, kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 33, 31 của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Tổ chức tuyên truyền vệc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các ngày lễ lớn trọng đại của quê hương đất nước. Thực hiện nghiêm túc quy định 54 - QĐ/TW của Ban bí thư về chế độ học tập đối với cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

          2. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, đảng viên

        Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đổi mới kiện toàn cấp ủy, chi bộ, ban cán sự thôn theo phương châm “thiếu bổ sung, yếu thay thế”.   Duy trì và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt Đảng. Đề cao vai trò người đứng đầu trong hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của đội ngũ bí thư, thôn trưởng. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định. Mạnh dạn đưa vào quy hoạch những đồng chí cán bộ trẻ có năng lực, uy tín tạo nguồn cán bộ kế cận. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giám sát cán bộ và công tác cán bộ. Tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng gắn với chú trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được học tập, công tác để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ xã, thôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh có năng lực và trình độ, có quyết tâm cao, dám nghỉ dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm cao đối với công việc, có uy tín trong nhân dân, có năng lực và khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

  3. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng

Xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra. Cùng với việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, chủ động kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên; về chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chấp hành Điều lệ Đảng.

Chú trọng kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của cán bộ khi để xảy ra tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát của HĐND và UB Mặt trận theo chức năng, thẩm quyền quy định.

Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm kỷ luật Đảng. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Upload

                                  Đoàn chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

        4. Công tác dân vận và xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng

        Tăng cường công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, Nghị quyết 25 NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.  Xác định công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị với phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham mưu làm nòng cốt”. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Hướng mạnh công tác vận động quần chúng về  thôn xóm, bám sát địa bàn, gần gũi nhân dân, tăng cường đối thoại, nắm chắc tình hình tư tưởng, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm và thu nhập của nhân dân. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Phát huy dân chủ, khơi dậy mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.   Phát huy vai trò của tổ chức quần chúng và quyền  làm chủ của nhân dân, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, củng cố các chi hội, chi đoàn, không để các chi hội yếu kém. Chăm lo giáo dục mục tiêu lý tưởng cho đoàn viên thanh niên, củng cố tổ chức đoàn, xây dựng hội liên hiệp thanh niên vững mạnh, tăng cường giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng tạo mọi điều kiện để đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, tham gia hoạt động xã hội để có điều kiện rèn luyện , thử thách để trưởng thành.

         Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng tập hợp đoàn viên, hội viên, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện dân chủ cơ sở, giám sát , phản biện xã hội; tổ chức và động viên các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đoàn thể ở thôn xóm. Mạnh dạn bố trí những cán bộ có uy tín, tâm huyết, có kinh nghiệm vận động quần chúng để phụ trách công tác  đoàn thể. Khuyến khích động viên nhân dân phát triển kinh tế, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, đoàn kết xây dựng khu dân cư tiên tiến, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình ‘‘Dân vận khéo” góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

           5. Công tác xây dựng chính quyền

Nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm giao dịch một cửa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả “một cửa liên thông hiện đại”. Củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật kỷ, cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 33 của UBND tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học thực sự là công bộc của nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

        Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác phòng, chống, tham nhũng, gắn với thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tham nhũng, lãng phí.   

          Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ban chấp hành Đảng bộ xin trình đại hội./.

   

Đảng bộ Cẩm Bình Đại hội điểm cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

                                        Đại biểu đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trần Toàn Thắng - Phó Bí thư- Chủ tịch HĐND đăng tin

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Album ảnh Cẩm Bình
Truyền hình Cẩm Xuyên
Diễn đàn trao đổi
Liên hệ - Góp ý
VID8EO CLIPS
Loading the player...
Tiểu phẩm tham gia Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" xã Cẩm Bình của chi bộ Trường Tiểu học
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”
HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2014- ĐIỂM ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở XÃ CẨM BÌNH
Gặp mặt đầu năm con em quê hương Cẩm Bình công tác tại Hà Tĩnh
Video: Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội
Tình ta biển bạc đồng xanh - Trọng Tấn & Anh Thơ
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ - Ca sĩ: Bùi Lê Mận
Hà Tĩnh mình thương - Thu Hiền
Anh Thơ - Em Yêu Anh Như Câu Hò Ví Dặm
Xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0909.488.827

Văn phòng - 0906.580.599
Hôm nay: 348  - Tất cả: 3,164,278
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 
     
  UBND Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên
Địa chỉ: Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.77.00.77 - Hotline: 0919.777.647
Email: quochaicb@gmail.com - Website: http://cambinh.gov.vn
chuyển nhà trọn gói giá rẻ bổ sung canxi cho bà bầu trẻ bị táo bón phải làm sao chiều cao cân nặng chuẩn của bé