Trang chủ | Giáo dục | Giáo dục Cẩm Bình
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần định hướng dư luận xã hội
Tin đăng ngày: 25/9/2014 - Xem: 10800
 

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần định hướng dư luận xã hội

 

Công tác tuyên truyền miệng trong quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với Dân, có ý nghĩa quyết định trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời góp phần quan trọng vào nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội ở địa phương.

 

     Thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) ngày 15-10-2007 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn vai trò vị trí của công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng trong thời kỳ mới, trong những năm qua Đảng bộ đã đặc biệt quan tâm lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền miệng nhằm phát huy lợi thế của phương thức tuyên truyền miệng trong việc đưa thông tin, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. 

Có thể nói đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên của đảng ủy những năm qua thường xuyên được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động tuyên truyền miệng ngày càng đa dạng, phong phú, có tính thời sự cao. Các quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, những thông tin thời sự trong nước và quốc tế, được các báo cáo viên sử dụng có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, báo cáo viên, tuyên truyền viên đã biết lồng ghép phổ biến quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước với các nội dung khác như: Bảo vệ tài nguyên môi trường, Chế độ BHXH, việc làm, phổ biến giáo dục Pháp luật, an toàn giao thông… Vừa làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên ở từng chi bộ..

Chính vì vậy nhận thức cán  bộ, đảng viên và nhân dân có bước chuyển biến tích cực tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị trong Đảng và quần chúng ngày càng cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong tình hình hiện nay công tác tuyên truyền miệng đang gặp phải những khó khăn, hạn chế đó là: Một số báo cáo viên ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin của cán bộ đảng viên, việc bồi dưỡng, học tập nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác tuyên truyền miệng còn đơn giản, chưa theo kịp với tình hình mới, những vấn đề bức xúc thực tiễn nảy sinh. Một số ít đảng viên chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với dư luận xã hội kể cả dư luận tích cực và dư luận tiêu cực. Bên cạnh đó, sự bùng nổ thông tin làm cho các sự kiện, hiện tượng được lan truyền nhanh chóng. Nhiều thông tin trở thành dư luận xã hội tích cực nhưng cũng có không ít thông tin trở thành dư luận tiêu cực, đi ngược lại với lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Do đó vai trò của cán bộ, đảng viên, báo cáo viên trong công tác tuyên truyền miệng để định hướng dư luận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm hướng dẫn, thúc đẩy dư luận tích cực, khắc phục dư luận tiêu cực.

 

  Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần định hướng dư luận xã hội, theo tôi cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

 Thứ nhất: Cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, các chi ủy chi bộ phải nhận thức đúng đắn vai trò vị trí của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay. Mọi cán bộ đảng viên đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đoàn thể quần chúng, các đồng chí cấp uỷ phải là những người trực tiếp tuyên truyền cho quần chúng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên của cấp uỷ hoạt động có hiệu quả, đồng thời thường xuyên nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu bởi vì: Phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên chính là sự hiểu biết sâu sắc lý luận với thực tiễn,  trung thành tuyệt đối với lý tưởng, mục tiêu của Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc, không hoang mang dao động, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, luôn nêu cao cảnh giác, có thái độ đúng đắn trước những dư luận, phân biệt rõ đúng sai, đánh giá khách quan chính xác sự việc. Nếu dư luận, hiện tượng đó có lợi cho tập thể thì cần tích cực tuyên truyền, ngược lại thì phải dập tắt, ngăn ngừa, tránh để dư luận tiêu cực lây lan.

 Thứ hai là: , Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong truyền đạt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng phương pháp hoạt động chủ yếu là tuyên truyền trực tiếp, do vậy Báo cáo viên phải nói đúng, chính xác lập luận chặt chẽ chất lượng thông tin cao, có phân tích có nhận định và định hướng thuyết phục. Đặc biệt là những  vấn đề nhạy cảm, bức xúc từ thực tiễn mà các phương tiện thông tin đại chúng không có điều kiện phân tích, nhận định, đánh giá cụ thể thì người tuyên truyền miệng trực tiếp có thể làm được và làm rất hiệu quả. Đối với dư luận xã hội được lan truyền theo hướng tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin. Đó cũng chính là quá trình người cán bộ, đảng viên, báo cáo viên với vai trò là chủ thể dư luận xã hội biết chọn lọc thông tin làm cho thông tin đó dễ hiểu, dễ tiếp thu đối với mọi cá nhân, nhất là trong quần chúng nhân dân. Do đó, để cán bộ, đảng viên tránh tiếp nhận những thông tin một chiều, phiến diện dẫn đến phản ánh sai lệch làm ảnh hưởng đến nhận thức của tập thể. Đội ngũ cán bộ, báo cáo viên phải cung cấp các thông tin liên quan phản ánh trung thực, khách quan, chính xác, để mọi người thống nhất quan điểm, tích cực ngăn ngừa những tin đồn thất thiệt.

 Thứ ba là:   Xây dựng chi bộ, tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không để xảy ra tiêu cực để kẻ xấu lợi dụng phát tán, thổi phồng tin đồn, tạo dư luận xấu. tăng cường thông tin, coi trọng đối thoại, nắm bắt và phát hiện để thông tin kịp thời với cấp uỷ, người đứng đầu về tình hình tư tưởng ở cơ sở. Báo cáo viên, tuyên truyền viên phải trở thành nhịp cầu đưa thông tin chính thống có định hướng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kịp thời phát hiện và biểu dương những nhân tố tích cực phổ biến những kinh nghiệm hay để cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 Tóm lại: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần định hướng dư luận xã hội là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đó không chỉ là nội dung mà còn là phương thức để tạo sự thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, đồng thời cũng là giả pháp ngăn chặn những thông tin sai lệch, thất thiệt, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương./.

 

Trần Toàn Thắng – Phó bí thư, chủ tịch HĐND xã Cẩm Bình

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Album ảnh Cẩm Bình
Truyền hình Cẩm Xuyên
Diễn đàn trao đổi
Liên hệ - Góp ý
VID8EO CLIPS
Loading the player...
Tiểu phẩm tham gia Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" xã Cẩm Bình của chi bộ Trường Tiểu học
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”
HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2014- ĐIỂM ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở XÃ CẨM BÌNH
Gặp mặt đầu năm con em quê hương Cẩm Bình công tác tại Hà Tĩnh
Video: Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội
Tình ta biển bạc đồng xanh - Trọng Tấn & Anh Thơ
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ - Ca sĩ: Bùi Lê Mận
Hà Tĩnh mình thương - Thu Hiền
Anh Thơ - Em Yêu Anh Như Câu Hò Ví Dặm
Xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0909.488.827

Văn phòng - 0906.580.599
Hôm nay: 265  - Tất cả: 3,164,195
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 
     
  UBND Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên
Địa chỉ: Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.77.00.77 - Hotline: 0919.777.647
Email: quochaicb@gmail.com - Website: http://cambinh.gov.vn
chuyển nhà trọn gói giá rẻ bổ sung canxi cho bà bầu trẻ bị táo bón phải làm sao chiều cao cân nặng chuẩn của bé