Trang chủ | Tin tức | Tin tức Cẩm Xuyên
Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tiếng trống giáo dục năm xưa còn vang vọng mãi đến bây giờ.

Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tiếng trống giáo dục

    năm xưa còn vang vọng mãi đến bây giờ.

 

        Chúng tôi đến Cẩm Bình trong những ngày sôi động của người dân nơi đây

đang thi đua xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Dọc các tuyến đường từ

Thạch Bình đến chợ Đình, trung tâm văn hoá xuống gần Thạch Hội, tất cả với một

không khí sôi nổi được hiện rõ trên nét mặt của mỗi người. Cẩm Bình bừng lên

trong tôi như một bức tranh hoàn mĩ, mà hoạ sĩ là các bác nông dân, những cựu

chiến binh, những thanh niên, phụ nữ, các bậc cao niên, những cán bộ nghỉ hưu…

tất cả đã tạo thành một sức mạnh tổng hợp đoàn kết xung quanh Đảng bộ, chính

quyền để làm nên một Cẩm Bình như hôm nay.

Upload

                               quang canh trung tâm xã Cẩm Bình

         Điểm lại lịch sử cách đây năm mươi năm trong cuộc kháng chiến thần thánh

chống Mĩ cứu nước của dân tộc, Cẩm Bình là nơi khúc ruột của miền Trung, nơi có

mạch máu giao thông quan trọng đó là quốc lộ IA, thị xã Hà Tĩnh, Cầu Phủ, Núi

Nài (núi Nài là nơi đặt ra-đa phòng không) những địa danh mà quân và dân Cẩm

Bình đã hy sinh xương máu để góp phần viết nên trang sử vàng chói lọi cho dân

tộc Việt Nam và những địa danh đó đã đi vào lịch sử dân tộc như một huyền thoại.

Trong những năm tháng ác liệt đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Bình đã

làm trọn mọi nghĩa vụ đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Tiếng trống của nền giáo

dục Cẩm Bình đã ngân vang trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa và vọng mãi tới miền

Nam nơi thành đồng của Tổ quốc. Năm 1969 trước lúc đi xa, Bác Hồ kính yêu của

chúng ta đã gửi trọn niềm tin của Người với những lời dặn dò thắm thiết tới cán bộ

và nhân dân xã Cẩm Bình nơi đất học nổi tiếng của quê hương Hà Tĩnh, nơi sản

sinh ra những người con ưu tú trên các mặt trận, trong các thời kỳ chiến đấu, bảo

vệ và xây dựng... Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tất cả những gì mà cán bộ

và nhân dân xã Cẩm Bình viết nên những khúc tráng ca đã được Đảng và nhà nước

tặng những phần thưởng cao quý đó là: Xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

danh hiệu Anh hùng lực lượng ban công an xã; xã Anh hùng về nhiệm vụ giáo dục;

và năm 2005 trường tiểu học xã Cẩm Bình lại đón nhận danh hiệu Anh hùng lao

động trong thời kỳ đổi mới; Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ và nhân

dân xã Cẩm Bình đã đoàn kết tiến bước vào thời kỳ mới, đó là giai đoạn công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhất là sau đại hội Đảng bộ xã Cẩm Bình lần

thứ XXVIII nhiệm kỳ 2010-2015 đã mở ra một chương mới làm thay đổi cục

 

        diện về mọi mặt nhằm đưa Cẩm Bình từ một xã có nền kinh tế trung bình, đến

cuối năm 2013 Cẩm Bình là một trong bảy xã ở Hà Tĩnh hoàn thành vững chắc

19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trước hai năm so với kế hoạch: “Tư

tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn

đề cơ bản của cách mạng Việt Nam...” (văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

IX của Đảng cộng sản Việt nam, NXb chính trị quốc gia, H, 2001,tr.83), Người

thường dạy: “ Bất kỳ việc gì bước đầu cũng khó khăn. Phải biết gỡ cái nút khó

khăn chính thì những khó khăn khác sẽ được giải quyết dễ dàng hơn” (kỷ niệm “ 3

xây,3 chống” báo nhân dân, số 3427, ngày 15 tháng 8 năm 1963. Hồ Chí Minh

toàn tập, tập 14. NXb.Chính trị quốc gia, H, 2011, tr. 152). “Bây giờ còn một điểm

rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều

tốt: Đó là đoàn kết. Đoàn kết trên dưới, cán bộ và chiến sỹ, miền Nam và miền

Bắc, trong và ngoài Đảng, quân đội và nhân dân, đoàn kết rộng rãi với các nước

trong phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Các chú

đều biết, trong kháng chiến ta gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng địch mạnh hơn ta

nhiều, nhưng nhờ đoàn kết mà ta đã thắng. Nay trong xây dựng hoà bình, ta cũng

biết đoàn kết thì nhất định thành công.” ( Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao

cấp của bộ Quốc Phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục, tháng 5 năm 1957.

Sách những lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, NXb. Sự thật, H,1958, tập 4, tr.76-79).

Như vậy trong những giai đoạn khó khăn nhất của công cuộc đổi mới,

nhất là những năm thực hiện chưng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

thôn mới ( NTM), Đảng bộ, Chính quyền, Các tổ chức chính trị và nhân dân xã

Cẩm Bình đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của địa

phương mình . Xác định rõ phương châm lấy dân làm gốc, tập trung nhiệm vụ vận

động quần chúng, làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận. Đoàn kết trong Đảng,

kết hợp Mặt Trận Tổ Quốc là cầu nối vững chắc của các đoàn thể và nhân dân ,

biến không thành có, biến khó khăn thành thuận lợi, phát huy những tiềm năng và

khả năng nội lực, chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ tranh thủ sự đầu tư và giúp

đỡ về ngoại lực. Từng bước đẩy lùi đói nghèo và lạc hậu , quan tâm vấn đề tăng

thu nhập cho nhân dân, lấy vấn đề tăng thu nhập cho nhân dân là động lực để thúc

đẩy công cuộc xây dựng NTM. Từ những bước đi sáng tạo, đột phá, bứt phá hợp

với lòng dân và chủ trường đường lối của Đảng và nhà nước mà những người dân

ở lại quê nhà hay những người con xa quê luôn hướng về nhiệm vụ xây dựng

NTM.Họ đã tập trung sức của, sức người, hiến đất, hiến tài sản , tự nguyện đóng

 

    góp kinh phí, toàn bộ nếu tính thành tiền lên đến khoảng 25 tỷ đồng . Xét về mặt

địa lí, khí hậu thì Cẩm Bình cũng chưa được mấy thuận lợi nhưng một điều đáng

trân trọng Đảng và nhân dân nơi đây đó là: Biết vươn lên để đi tìm mọi sự tiến

bộ trong xã hội , từ đó vận dụng, cải cách , cách nghĩ, cách làm , phát huy vai

trò của người đứng đầu , tập thể lãnh đạo đi đúng hướng, giám nghĩ, giám làm ,

và giám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Nhìn vào bức tranh của Cẩm Bình ta

không thể bỏ quên được lĩnh vực thương mại,dịch vụ, Đảng và nhân dân xã Cẩm

Bình biết khai thác mối quan hệ giao thương, tăng cường đầu tư, động viên để mối

giao thương đó ngày càng phát triển đưa lại nguồn thu lớn cho nhân dân và đóng

góp không nhỏ vào sự nghiệp chung. Hiện tại và tương lai khu vực ngã tư chợ

Đình không những là nơi buôn bán sầm uất mà là một cảnh quan đẹp, một địa chỉ

đáng tin cậy cho các nhà làm ăn biết đầu tư. Về vấn đề nông nghiệp trong mấy năm

gần đây Cẩm Bình đã tập trung chọn giống, đưa tiến bộ của khoa học kĩ thuật nông

nghiệp hợp với đất và khí hậu, thâm canh tăng năng suất ở diện rộng. Năm 2014

năng suất lúa đạt 61,2 tạ/ha, tăng 10 tạ/ha so với năm 2010, giá trị trên một đơn vị

diện tích đạt 84 – 110 triệu đồng/ha/năm, tổng sản lượng lương thực đạt 5311,2 tấn

đạt 106, 2% . Về cẩm Bình hôm nay ta được thăng hoa trên những con đường lớn

rợp bóng cờ bay, những cánh đồng bát ngát màu xanh của lúa đang hứa hẹn tiếp

những mùa vàng bội thu. Những mái trường thân yêu không ngừng phát huy

truyền thống đất học Cẩm Bình, đã và đang đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước.

Cẩm Bình hôm nay đang bừng sáng với những công trình điện kiên cố phục vụ đời

sống cho nhân dân và các dây chuyền sản xuất. Về Cẩm Bình, ta không thể không

đến trung tâm văn hoá của xã, nơi gìn giữ cội nguồn văn hoá của ông cha, của quê

hương, đất nước và cũng là nơi phát huy tinh hoa văn hoá của nhân loại, chính nơi

đây đã truyền đi biết bao chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước hợp với

lòng dân. Đến với xã Cẩm Bình ta sẽ nhận thức đầy đủ vai trò của người lãnh

đạo, tập thể lãnh đạo trong nhiệm vụ chăm lo sức khoẻ cho nhân dân. Ngoài

những cách làm thiết thực về công tác y tế, trạm y tế xã được nâng cấp, xây dựng

đáp ứng với những điều kiện để khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Năm 2015 đã được 6 tháng, Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Bình lần thứ XXIX

nhiệm kỳ 2015- 20120 đã thành công rực rỡ. Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Bình

đang bước tiếp để đi đến thành công: Phấn đấu cuối năm 2017 đạt xã chuẩn nông

thôn mới kiểu mẫu. Thuận lợi cũng nhiều, khó khăn cũng không phải là ít... nhưng

được sự quan tâm của các cấp, Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Bình sẽ vững bước

 

      tiến vào giai đoạn mới và nhất định thành công: xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu sẽ

về trên quê hương Cẩm Bình một ngày không xa và tiếng trống của vùng đất học

Cẩm Bình lại ngân vang mãi. Để kết thúc bài viết tôi xin phép bạn đọc nhắc lại

câu nói nổi tiếng của W.GỚT: “ Mọi lý thuyết đều màu xám còn cây đời thì mãi

mãi xanh tươi”

Tháng 6 năm 2015

Chí Sỹ

Báo Kinh doanh & Pháp luật

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Album ảnh Cẩm Bình
Truyền hình Cẩm Xuyên
Diễn đàn trao đổi
Liên hệ - Góp ý
VID8EO CLIPS
Loading the player...
Tiểu phẩm tham gia Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" xã Cẩm Bình của chi bộ Trường Tiểu học
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”
HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2014- ĐIỂM ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở XÃ CẨM BÌNH
Gặp mặt đầu năm con em quê hương Cẩm Bình công tác tại Hà Tĩnh
Video: Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội
Tình ta biển bạc đồng xanh - Trọng Tấn & Anh Thơ
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ - Ca sĩ: Bùi Lê Mận
Hà Tĩnh mình thương - Thu Hiền
Anh Thơ - Em Yêu Anh Như Câu Hò Ví Dặm
Xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0909.488.827

Văn phòng - 0906.580.599
Hôm nay: 275  - Tất cả: 3,175,811
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 
     
  UBND Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên
Địa chỉ: Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.77.00.77 - Hotline: 0919.777.647
Email: quochaicb@gmail.com - Website: http://cambinh.gov.vn
chuyển nhà trọn gói giá rẻ kinh nghiệm chụp ảnh cưới trẻ bị táo bón phải làm sao